Privacy Policy VUUR•fusionlab B.V.

VUUR•fusionlab B.V., gevestigd aan Rotsoord 3A 3523 CL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Overige contactgegevens:
+31 (0)30 760 5760
info@vuurfusionlab.nl
vuurfusionlab.nl
KVK-nummer: 86423932
BTW-nummer: NL854215979B01

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Om je optimaal van dienst te zijn, kunnen we je vragen om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer wij je een nieuwsbrief willen sturen of wanneer je een contactformulier invult. Daarnaast verzamelen we de gebruikersstatistieken van de website.

Met welk doel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens?

VUUR•fusionlab B.V. verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

» Verzenden van een nieuwsbrief;
» Indien nodig, je te kunnen bellen of emailen;
» Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
» Het verbeteren van de website;
» Onze diensten af te stemmen op jouw behoefte.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens hebben opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die wij van je opslaan worden nooit aan derden verkocht. Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VUUR•fusionlab B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek voor een van bovenstaande zaken kan worden ingediend via info@vuurfusionlab.nl. Wij vragen je hierbij een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy kun je de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je BSN zwart maken. Wij zullen binnen maximaal 4 weken op je verzoek reageren.

VUUR•fusionlab B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: juni 2022